Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Administracja Publiczna

Urząd Miasta Lublin

um lublin.png

Wdrożenie: Dzięki specjalnej aplikacji umieszczonej na stronie internetowej http://www.um.lublin.pl i www.lublin.eu, osoby kontaktujące się z Urzędem Miasta mogą dodzwonić się do niego bezpłatnie. System posiada moduł IVR, który prezentuje informacje o Urzędzie Miasta Lublin i przekierowuje do odpowiednich konsultantów lub informuje o czasie pracy Urzędu Miasta.

 

 

Komenda Główna Policji

KG Policji.png

Wdrożenie: System audiokonferencyjny Contactis Conference, zintegrowany z systemem rejestracji rozmów telefonicznych Contactis ReStore, umożliwiający prowadzenie wieloosobowych audiokonferencji dla potrzeb koordynacji prac policji.

 

 

Gmina Kleszczów  (Grocom Media Sp. z o.o.)

Kleszczow.jpg

Wdrożenie: System Contactis Contact Center oraz Contactis NaviVoice. Na bazie wdrożonego systemu uruchomiono Call Center outsourcingowe, którego obsługą zajmuje się 30 agentów. Contactis Contact Center zintegrowany został z centralą Siemens HiPath 3700. Dla wsparcia Call Center uruchomiony został system zapowiedzi głosowej IVR oparty o platformę Contactis NaviVoice.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrowia Mazowiecka.png

Wdrożenie: System komunikacji bezprzewodowej. Rozwiązanie umożliwia lokalizację i nawiązanie łączności z lekarzami szpitala niezależnie od miejsca w kompleksie szpitalnym, w którym aktualnie się znajdują.

 

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Wydział Zarządzania Kryzysowego)

Wielkopolska.png

Wdrożenie: System rejestracji rozmów.

 


 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr