Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Funkcjonalność

Finanse i Bankowość

 • Wsparcie i obsługa klientów biznesowych w kierunku infolinii przychodzących inbound, z uwzględnieniem parametrów rozmowy oraz umiejętności konsultantów przy dystrybuowaniu połączeń

 • Wsparcie dla procesu założonych procesów biznesowych, zagwarantowane możliwością wykorzystania funkcjonalności call center jako pierwszej warstwy inicjującej późniejszą obsługę klientów w trybie ruchu wychodzącego outbound (trzy tryby wydzwaniania połączeń: Preview, Progressive i Pre­dictive)

 • Funkcjonalne środowisko do budowania aplikacji IVR zintegrowane z wew- nętrznym, bankowym Systemem Bankowości Elektronicznej wraz z funkcjo- nalnościami Text To Speech

 • Rejestracja połączeń telefonii TDM i VoIP – H.323 wraz z integracją z syste- mem Contact Center

 • Moduł raportowo-statystyczny z pracy systemu Contact Center dostar- czający szereg raportów i zestawień analitycznych dostępnych z poziomu WWW

 • Narzędzia gwarantujące zbudowanie przewagi rynkowej nad konkurencją w zakresie możliwości świadczonych usług i otwartości na nowe technologie głosowe

 • Wysokiej klasy komponenty sprzętowe i moduły systemowe

 • Możliwość rozbudowy systemu i jego skalowalność poprzez dokładanie kolejnych modułów sprzętowych i systemowych

 • Możliwość wdrożenia rozwiązania w pełni redundantnego w architekturze rozproszonej

 • Przekazywanie klientom informacji o produktach i usługach oraz dokonywanie transakcji i składanie dyspozycji w trybie automatycznym, komunikując się z systemem bankowym bankowości elektronicznej w celu uzyskania informacji o kliencie, na podstawie dostępnych danych, tzn. danych uwierzytelniających

 • Informowanie klienta o realizowanych funkcjach poprzez odczytywanie odpowiednich komunikatów głosowych zgodnie z logiką drzewa aplikacji głosowej IVR

 • Integracja z wewnętrznym systemem obsługi bankowości elektronicznej

 • Automatyczny dostęp do szeregu informacji i funkcjonalności bezpośrednio
  z poziomu aparatu telefonicznego


 

Podstawowe i najczęściej wykorzystywane funkcjonalności to:

 • Uzyskanie informacji o stanie konta bieżącego i wykonywanych na nim operacjach

 • Uzyskanie historii operacji

 • Zlecenia przelewów oraz zleceń stałych i jednorazowych

 • Zakładanie i operacje na lokatach

 • Uzyskiwanie informacji o kredycie

 • Uzyskiwanie informacji o kartach debetowych

 • Obsługa kart kredytowych

 • Obsługa funduszy inwestycyjnych

 • Obsługa kredytu hipotecznego

 • Informacje o innych produktach banku


góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr