Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Contactis Conference

Funkcjonalność

Podstawowym interfejsem do zarządzania mostkiem konferencyjnym jest aplikacja WWW. Takie podejście pozwoliło na uniknięcie konieczności instalowania dodatkowych aplikacji u osób zarządzających systemem.

Dało ono także możliwość udostępnienia podstawowych funkcji zarządzania mostkiem osobom sporadycznie uczestniczącym w konferencjach. Zakres czynności, które może wykonać dana osoba zależy od poziomu nadanych jej uprawnień.

Contactis Conference.jpg

Rysunek 2. Contactis Conference - zarządzanie operatorami konferencji

 

W trakcie konferencji system umożliwia przyjmowanie poleceń wydawanych przez moderatora konferencji za pomocą kodów DTMF.

Polecenia dostępne za pomocą kodów DTMF:

 • Wyciszenie wszystkich uczestników konferencji (oprócz moderatora)

 • Przywrócenie do głosu wszystkich uczestników konferencji

 • Wyciszenie dowolnego uczestnika konferencji po podaniu jego numeru telefonu

 • Przywrócenie do głosu dowolnego uczestnika konferencji

 • Dodanie nowego uczestnika konferencji

 • Odłączenie dowolnego uczestnika konferencji

 • Wydłużenie czasu trwania konferencji – system informuje moderatora
  o maksymalnym czasie, o jaki można wydłużyć konferencję po analizie dostępnych zasobów telekomunikacyjnych

 • Rozpoczęcie rejestracji konferencji

 • Zakończenie rejestracji konferencji

 

Po każdorazowym wydaniu polecenia system informuje głosem moderatora o statusie wykonanego polecenia.Konfiguracja

System Contactis Conference łatwo integruje się z używaną przez przedsiębiorstwo infrastrukturą telekomunikacyjną. System jest gotowy do działania po podłączeniu do centrali telefonicznej za pomocą jednego lub dwóch traktów cyfrowych oraz wykreowaniu odpowiednich numerów telefonicznych, pod którymi będzie dostępny.

 

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
 reader_icon.jpg Contactis Conference (PDF)