Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Contactis Conference

Charakterystyka

System Contactis Conference oferuje nie tylko zwykłe połączenia konferencyj- ne, w których użytkownicy wdzwaniają się równocześnie do systemu, ale także:

 • Konferencje wydzwaniane – system sam dzwoni do uczestników

 • Konferencje mieszane – niektórzy uczestnicy wdzwaniają się sami,
  do pozostałych system sam wykonuje połączenia

 • Konferencje o zwiększonym bezpieczeństwie – aby uczestniczyć w konferencji należy podać swój unikalny numer PIN

 • Ponowne oddzwanianie w razie przypadkowego rozłączenia się uczestnika konferencji

 • Możliwość rejestrowania konferencji, także w trybie ad hoc

 • Możliwość tworzenia wielu równoległych konferencji

 • Dostępność książki adresowej z potencjalnymi uczestnikami konferencji

 • Możliwość tworzenia konferencji cyklicznych

 • Zarządzanie konferencją za pomocą wygodnego interfejsu webowego, a także bezpośrednio z klawiatury telefonu poprzez wykorzystanie kodów DTMF


 

System Contactis Conference oferuje ponadto zaawansowane zestawienia i raporty z pracy systemu. Podzielone są one na dwie podstawowe grupy:

 • raporty okresowe

 • raporty administracyjne


 

Raporty okresowe dostarczają podstawowe informacje o pracy systemu:

 • Raport Zestawienie konferencji – zawiera listę wszystkich konferencji, które zakończyły się lub rozpoczęły w zadanym czasie z uwzględnieniem różnych filtrów

 • Raport Zestawienie uczestników konferencji – zawiera listę wszystkich uczestników konferencji, które zakończyły się lub rozpoczęły (ew. rozpoczną się) w zadanym czasie z uwzględnieniem różnych filtrów; raport pogrupowany jest według uczestników (klientów) konferencji; dla każdego użytkownika podana jest lista konferencji, w których uczestniczył (będzie uczestniczyć)
  w określonym czasie


 

Wśród raportów administracyjnych znajdują się:

 • Raport Wykorzystanie zasobów konferencyjnych – przedstawia wykorzystanie zasobów konferencyjnych (szczelin) mostka w określonym przedziale czasu

 • Raport Aktywność operatorów – pokazuje wszystkie czynności wykonywane w systemie przez operatorów

 • Raport Lista operatorów – zawiera listę wszystkich operatorów w systemie,
  ze wszystkimi danymi

 • Raport Lista klientów – obejmuje listę wszystkich klientów systemu,
  ze wszystkimi danymi


 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
 reader_icon.jpg Contactis Conference (PDF)