Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Służba zdrowia

Contactis Health Care - efektywne narzędzie pracy.

W wielu placówkach medycznych, pomimo wzrostu zastosowań rozwiązań teleinformatycznych wpły­wających na poprawę jakości komunikacji z pacjen­tem, podstawowym sposobem kontaktu pozostaje kontakt telefoniczny lub osobista wizyta w placówce medycznej.

W szczególności wśród prywatnych placówek medycz­nych, w dobie dużej konkurencyjności, pozyskanie, a następnie utrzymanie pacjenta, jest bezpośrednio związane z podniesieniem poziomu obsługi, także poprzez poprawę komunikacji telefonicznej lub wykorzystanie nowych kanałów komunikacyjnych.

Platforma telekomunikacyjna Contactis Health Care to rozwiązanie dla placówek medycznych, które wspo­maga pozyskiwanie pacjentów i utrzymywanie relacji z nimi.

Skuteczna obsługa pacjenta wymaga precyzyjnej wie­dzy na temat jego potrzeb, historii kontaktów, pre­ferencji dotyczących personelu oraz przyzwyczajeń, co umożliwia sprawną jego obsługę. Proces ten wy­maga systematycznego gromadzenia, analizowania i przetwarzania danych, płyną- cych od pacjentów oraz z innych systemów informatycznych.

Unikalność platformy Contactis Health Care wynika z wykorzystania zaawansowanej, automatycznej plat­formy głosowej (IVR) oraz aplikacji konsultanta, zinte­growanej z aktualnie wykorzystywanymi systemami wewnętrznymi, jak np. systemy rejestracji pacjentów, lub wykorzystującej dedykowany moduł aplikacji zarzą­dzającej historią kontaktów z pacjentem oraz obiegu zleceń w systemie.

Rozwiązanie to zapewnia pełny nadzór nad procesem obsługi pacjenta, udostępniając szeroki zakres rapor­tów i analiz.

Informacje pozyskiwane dzięki platformie Contactis Health Care w połączeniu z danymi, które są udo­stępniane poprzez integrację systemów, pozwalają także na podjęcie aktywnych działań w celu pozyskania nowych klientów (w tym dzięki akcjom marketingowym lub windykacyjnym).

 

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
 reader_icon.jpg Contactis Health Care (PDF)