Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Contactis Scripter

W celu poprawienia poziomu obsługi klienta, bez konieczności przeprowadze- nia długotrwałych i kosztownych szkoleń dla konsultantów można zastoso- wać rozwiązanie aplikacyjne – skrypter rozmów.

Contactis Scripter wspiera pracę konsultanta w trybie inbound i outbound. Konsultant rozmawiając z klientem, odczytuje kolejne pytania pojawiające się na ekranie jego komputera, w formie i kolejności uzależnionej od bieżących odpowiedzi klienta na zadawane pytania. W ten sposób inteligentna logika zaszyta w skrypcie rozmowy pozwala na zebranie kompletnych informacji, udzielenie wsparcia w ramach zidentyfikowanego problemu oraz udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji w zakresie zainteresowań klienta.

Wszelkie dane, które przedstawia konsultant są przygotowywane przez skrypter na podstawie bieżących odpowiedzi oraz danych o kliencie zgromadzonych w bazie, skąd system je pobiera. Dla klienta rozmowa, którą przeprowadza z konsultantem jest jak najbardziej naturalna i nie wymuszona, gdyż poprawnie zbudowany skrypt przewiduje różne opcje rozmowy i wątki poruszanej sprawy. Ścisły i usystematyzowany sposób zbierania informacji oraz ich udzielania pozwala na gromadzenie oczekiwanych danych, wykorzystywanych do celu analiz i raportów.

Przygotowanie skryptu rozmowy polega na wstępnym zaplanowaniu scenariusza interakcji z klientem, wszelkich możliwych odpowiedzi na zadawane pytania i uzależnienie od nich oraz od danych historyczny przechowywanych w bazie, kolejnych pytań bądź kolejnej ścieżki ankiety.

Contactis Scripter1.jpg

Rysunek 1. Contactis Scripter - interfejs agenta


Na bazie przeprowadzonej analizy i wykorzystując możliwości udostępnione przez narzędzie Contactis Scripter implementuje się szkielet aplikacyjny skryptu rozmowy w dedykowanym środowisku użytkownika. Proces ten nie wymaga znajomości niskopoziomowych narzędzi programistycznych i jest bardzo przyjazny i intuicyjny. Powstałe skrypty rozmowy mogą być wykorzystane obligatoryjnie lub opcjonalnie przez konsultantów w czasie prowadzonej rozmowy z klientem.

Contactis Scripter jest wyposażony w moduł raportowy dostarczający informacji szczegółowych, sumarycznych i statystycznych z pracy systemu.

Architektura systemu Contactis Scripter umożliwia łatwą i szybką rozbudowę systemu, ponadto pozwala także na integrację z komponentami aplikacyjnymi firm trzecich.

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
 reader_icon.jpg Contactis Scripter (PDF)

 powerpoint_logo.jpg Contactis Scripter (PPS)