Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Contactis Scripter

Charakterystyka

Contactis Scripter jest zaawansowanym, nowoczesnym i dojrzałym  narzę- dziem charakteryzującym się modułową architekturą rozwiązania, opartym w całości na platformie Microsoft. System został wykonany w technologii ASP.NET Framework 2.0 i jako aplikacja serwerowa jest uruchamiany na serwerze WWW MS Internet Information Services. System wykorzystuje także serwer bazy danych MS SQL 2005. Użytkownicy Contactis Scripter mają dostęp do aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej MS Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej.


Kluczowe elementy systemu:

System Contactis Scripter składa się z dwóch głównych modułów – modułu dedykowanego dla administratora zarządzającego skrypterem rozmów oraz modułu konsultanta, wykorzystującego przygotowane skrypty w czasie rozmo- wy z klientem lub respondentem.


W ramach modułu administracyjnego warto wspomnieć o najciekawszych, udostępnionych opcjach:

 • Konfiguracja i edycja ustawień systemu

 • Budowanie zarówno prostych, jak i bardzo zaawansowanych skryptów rozmowy, z możliwością ich edycji i przetestowania, z bogatą listą funkcjonalności
  i opcji oraz możliwością wykorzystania różnorodnych typów odpowiedzi
  i zmiennych oraz możliwością sterowania logiką i walidacją scenariusza rozmowy

 • Import danych respondentów prezentowanych użytkownikom skryptera rozmów podczas telefonicznych akcji wychodzących i przychodzących

 • Funkcje raportowe z pracy systemu

 

Moduł konsultanta pozwala między innymi na:

 • Przeglądanie uprzednio stworzonego skryptu rozmowy

 • Zbieranie krok po kroku danych i odpowiedzi uzyskanych od klienta

 • Korzystanie z udostępnionych informacji o respondencie

 • Dodanie komentarza do rozmowy

 • Wykorzystanie dostępnych opcji pozwalających na opisanie niestandardowych lub nieprzewidzianych zachowań klienta


góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
 reader_icon.jpg Contactis Scripter (PDF)

 powerpoint_logo.jpg Contactis Scripter (PPS)